Strony dawno tutaj nie ma - przepraszamy.
Większość informacji dostępna jest w naszym
Biuletynie Informacji Publicznej.

11- 500 Giżycko, Al. 1- go Maja 14
e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl